Kết quả tìm kiếm

đường cất hạ cánh
  • Bộ Giao thông Vận tải muốn mua lại toàn bộ ACV
  • Bộ Giao thông Vận tải muốn mua lại toàn bộ ACV

    • 03/09/2019 03:20:00
    • Đào Bich
    • 0

    Dự thảo đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư quản lý của Bộ GTVT đưa ra đề xuất mua lại ACV.

Đầu 1 Cuối