Kết quả tìm kiếm

Cao nguyên đá
 • Chặt rừng thông trồng tam giác mạch
 • Chặt rừng thông trồng tam giác mạch

  • 20/12/2018 12:00:00
  • Thành Công
  • 0

  Trong khi du lịch tỉnh Hà Giang hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường… thì nhiều chủ rừng tại huyện Yên Minh lại phá rừng làm du lịch.

 • Chặt rừng thông trồng tam giác mạch
 • Chặt rừng thông trồng tam giác mạch

  • 27/12/2018 12:00:00
  • Thành Công
  • 0

  Các cấp chính quyền huyện Yên Minh có trách nhiệm khi để xảy ra sự việc hằng chục héc-ta rừng thông, sa mộc bị chặt phá.

 • Làm giàu trên cổng trời Quản Bạ
 • Làm giàu trên cổng trời Quản Bạ

  • 14/03/2019 12:00:00
  • Thành Công
  • 0

  Từ ngày có Hợp tác xã cộng đồng Nậm Đăm, cây dược liệu đã được trồng và trở thành sản phẩm hàng hóa, giúp xóa đói giảm nghèo cho người dân nơi đây.

Đầu 1 2 Cuối