Chính trị

  • 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức
  • 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức

    • 23/09/2020 02:48:34
    • Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh
    • 0

    Việt Nam và Đức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1975 nhưng sợi dây liên kết giữa hai dân tộc đã hình thành từ rất lâu trước đó.