Hồ sơ tư liệu

 • 43 năm, một vị thế…
 • 43 năm, một vị thế…

  • 24/09/2020 03:49:05
  • Hà Anh
  • 0

  43 năm là thành viên của LHQ, Việt Nam có những đóng góp thiết thực vào các hoạt động của tổ chức này, tham gia ngày càng hiệu quả sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.

 • Tình đẹp của mùa Thu cách mạng
 • Tình đẹp của mùa Thu cách mạng

  • 02/09/2020 10:25:27
  • Hà Anh
  • 0

  Mối tình Nguyễn Văn Huyên - Vi Kim Ngọc là một trong những mối tình đặc biệt nhất của thuở cả dân tộc dốc sức làm nên cuộc cách mạng mùa Thu lịch sử.

 • Bông hồng Hòa bình và Hiến chương LHQ
 • Bông hồng Hòa bình và Hiến chương LHQ

  • 02/07/2020 11:20:05
  • Sa Thảo
  • 0

  Bản Hiến chương LHQ được ký kết cách đây 75 năm vẫn giữ nguyên giá trị và tính thời sự của chúng. Thông điệp từ Bông hồng Hòa bình cũng vậy

 • Thuở ban đầu của báo chí
 • Thuở ban đầu của báo chí

  • 27/06/2020 03:36:45
  • Sa Thảo
  • 0

  Việc xác định ra ngày sinh của báo chí và người phát minh ra báo chí là câu chuyện khá ly kỳ.