Đời sống

  • Thanh Hóa: Sa Ná tan hoang sau lũ dữ
  • Thanh Hóa: Sa Ná tan hoang sau lũ dữ

    • 05/08/2019 11:08:31
    • Sỹ Đức/VOV1
    • 0

    Bản Sa Ná có khoảng 75 hộ với trên 300 người. Trận lũ vừa qua đã cuốn trôi hơn 30 nhà. Đến thời điểm này vẫn còn 12 người mất tích.