Đời sống

 • Học cách
 • Học cách 'buông' để con trưởng thành

  • 13/11/2019 05:40:00
  • Minh Thư
  • 0

  Trong một xã hội tiềm ẩn nhiều mối nguy, cha mẹ có xu hướng bao bọc con quá mức. Điều này sẽ gây những tác hại không nhỏ cho quá trình trưởng thành của trẻ.

 • Để nông thôn là
 • Để nông thôn là 'điểm về' của lao động giỏi

  • 10/10/2019 10:14:53
  • Vân Hồng
  • 0

  Lực lượng lao động hợp lý về cơ cấu và nâng cao về chất lượng, thực sự trở thành 'đầu kéo phát triển' vẫn là thách thức với Chương trình mục tiêu quốc gia NTM.

 • Không nên quy định tăng giờ làm thêm
 • Không nên quy định tăng giờ làm thêm

  • 20/09/2019 02:02:21
  • Nguyên Nhung/VOV1
  • 0

  Theo các ý kiến, lao động phải hướng tới tăng năng suất lao động dựa trên cải tiến công nghệ chứ không phải tăng giờ làm của người lao động.