Khởi nghiệp

  • Cô gái Ba Na làm nông nghiệp công nghệ cao
  • Cô gái Ba Na làm nông nghiệp công nghệ cao

    • 01/03/2019 03:44:20
    • Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
    • 0

    Cô gái Ba Na ở một ngôi làng vùng sâu tỉnh Gia Lai triển khai dự án trà dược liệu công nghệ cao đang khiến nhiều người bất ngờ.

1