Mất gốc

Cán bộ phụ trách công tác này cũng mất gốc, có lỗ hổng lớn về năng lực nhận thức, không loại trừ mất gốc về đạo đức nữa.

- Xin lỗi ông, sáng nay tôi đi khám sức khỏe, tưởng nhanh mà chờ lâu quá để ông phải đợi, điện thoại lại hết pin không gọi về được.

- Tưởng gì chứ bây giờ thời đại 4.0 rồi mà sao ông vẫn âm lịch thế nhỉ? Muốn có cái giấy khám sức khỏe việc gì phải đi đâu, ông cứ ngồi cafe với tôi rồi alo là có người mang tới, rất nhanh và giá cả rất chi là… đảm bảo sức khỏe.

- Làm thế thì cái giấy khám sức khỏe đâu phải là của mình, nó là đồ giả!

- Giả là giả thế nào? Ông cần sức khỏe hay cần cái giấy khám sức khỏe? Chắc chắn ông trả lời là cần sức khỏe, đúng không? Vậy ai cần cái giấy khám sức khỏe? Ai cần thì họ phải tổ chức khám, còn nếu ông tự đi khám và nộp giấy khám sức khỏe cho đủ hồ sơ thì ông nộp cái gì cũng được. Nói gọn lại, cái giấy là cái giấy, còn sức khỏe của ông là sức khỏe của ông, chả có cái gì gọi là giả ở đây.

- Ông nói gọn mà tôi thấy vẫn dài dòng, khó hiểu quá!

- Ông chậm hiểu thật, vậy tôi ví dụ thời sự cho dễ hiểu nhé. Giấy khám sức khỏe chỉ là chuyện nhỏ, vừa rồi ở một tỉnh trong Tây Nguyên có cán bộ nộp hồ sơ và bằng cấp của người khác, lấy tên người khác mà vẫn được nhận vào làm việc rồi đi học lên cao hơn, được kết nạp đảng và thăng tiến thuận lợi, ngồi vào cái chỗ mà nhiều người nỗ lực phấn đấu cũng khó mà đạt được…

- Vụ này tôi có nghe. Tôi thấy ý chí phấn đấu vươn lên của cô ấy là đáng ghi nhận, thậm chí đáng học tập. Song, vì gian dối ngay từ đầu nên… có thể nói thế nào nhỉ? À, nói gọn lại là cô ấy mất gốc rồi, thật đáng tiếc!

- Ừ, đáng tiếc thật. Nhưng có phải vì tiếc mà chi bộ, tổ chức đảng nơi đó đang lúng túng không biết làm sao khai trừ cán bộ gian dối ấy. Họ nói rằng, chi bộ không kết nạp cô ấy mà kết nạp người mang tên trong hồ sơ, và bây giờ không khai trừ được người không mang tên trong hồ sơ…

- Thôi thôi, ông vẫn cái lối nói dài dòng! Gọn lại là khai trừ con người hay khai trừ hồ sơ? Câu hỏi ấy không trả lời được thì cán bộ phụ trách công tác này cũng mất gốc, có lỗ hổng lớn về năng lực nhận thức, không loại trừ mất gốc về đạo đức nữa. Theo tôi, Tỉnh ủy ở đó cần kỷ luật nghiêm những cán bộ ấy và kỷ luật chi bộ, tổ chức đảng nơi ấy. Phải làm thật nghiêm mới mong…

- Mong cái gì?! Kỷ luật phải nghiêm minh, mất gốc phải tìm lại cái gốc đã rồi mong gì nói sau. Sức mạnh của tổ chức, đặc biệt là tổ chức đảng, nằm ở chỗ tôn trọng sự thật và kỷ luật nghiêm minh. Nơi nào mà những công cụ cực kỳ quan trọng ấy bị tê liệt thì cũng coi như mất gốc, ông à./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận